Zaproszenie

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy, Lekarze i Diagności Laboratoryjni

 

 

              Mamy zaszczyt zaprosić Was do udziału w kolejnej edycji Śląskich Debatach Hematologicznych 2015. To nasz mały jubileusz, ponieważ Konferencja odbędzie się już po raz piaty. Tematem przewodnim Konferencji będzie jak zwykle postęp w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz problemy w diagnostyce onkohematologicznej oraz koagulologia. Śląskie Debaty Hematologiczne w założeniu stanowią płaszczyznę do interdyscyplinarnej dyskusji i współpracy dotyczącej wspólnego leczenia chorych, z wykorzystaniem możliwości jakie niesie współczesna hematologia. Udało nam się pozyskać jako inicjatorów dyskusji uznanych ekspertów w dziedzinie hematologii. Zapraszamy do dyskusji również hematologów dziecięcych. Spotkanie to będzie również okazją do skonsolidowania środowisk medycznych lekarzy i diagnostów laboratoryjnych w celu wymiany wiedzy i doświadczeń z wykorzystaniem wszystkich możliwości jakie niesie współczesna hematologia.

 

 

             

Do zobaczenia w Chorzowie,

 

 

 Dr hab. n. med. Sebastian Grosicki                                               Dr Henryk Potyrcha